DPS_tlo
Łęczyca: czy przepadną środki z PFRON?
Przedłuża się realizacja wymiany windy w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy. W październiku ubiegłego roku powiat rozpoczął realizację przebudowy szybu windy oraz dachu wraz z wymianą windy. Inwestycja miała kosztować około 400 tysięcy złotych. Pandemia i kłopoty dostawcy spowodowały wstrzymanie prac. Choć prace wznowiono, pozostał problem współfinansowania ze środków PFRON, gdzie zgodnie z projektem inwestycja miała być zrealizowana w zeszłym roku.

Źródło: https://leczyca.naszemiasto.pl/klopoty-z-wymiana-windy-w-leczyckim-dps-ie-czy-przepadna/ar/c1-8140459
Autor: Joanna Kaźmierczak - Naszemiasto.pl

2021-02-16

strzałka do góry