DPS_tlo
Wolne miejsca w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że posiada wolne miejsca:
  • dla osób przewlekle somatycznie chorych (przy ul. Polnej 56)
  • dla osób w podeszłym wieku (przy ul. Farbiarskiej 27/29)
Osoby zainteresowane pobytem w DPS proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi:
(44) 724 26 45 wew. 24 (w godz. 7-15)
(44) 724 51 01 wew. 22 (w godz. 7-15)

Aktualny koszt pobytu mieszkańca wynosi 3854,54 zł

Źródło: http://domy.dps.pl/prezentacja/dom_pomocy_spolecznej__nr_1_126
Autor: DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim

2021-02-17

strzałka do góry