DPS_tlo
W Niedabylu będzie nowa oczyszczalnia ścieków
W DPS w Niedabylu podpisano umowę na modernizację oczyszczalni ścieków. Konieczność modernizacji wynika ze złego stanu technicznego oczyszczalni, co zagraża środowisku naturalnemu i bezpieczeństwu jednostki. Prace przygotowawcze do inwestycji rozpoczęto już w 2018 r. Jednak, jak pokazał przeprowadzony przez władze audyt, opracowana wówczas dokumentacja zawierała istotne błędy. Teraz poprawiono dokumentację i już we wrześniu DPS ma cieszyć się nową oczyszczalnią.

Źródło: https://twojradom.pl/artykul/umowa-na-modernizacje/1138080
Autor: Krzysztof Górak - Twojradom.pl

2021-02-17

strzałka do góry