DPS_tlo
Rozprawa odroczona
Do 13 kwietnia Sąd Rejonowy w Radomiu odroczył pierwszą rozprawę dotyczącą znęcania się nad pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”. Na ławie oskarżonych zasiądą cztery osoby, w tym były dyrektor placówki. Termin został przesunięty na wniosek jednego z oskarżycieli posiłkowych. Nie został on bowiem na czas poinformowany o rozprawie – nie otrzymał pisemnego zawiadomienia.

Źródło: https://www.rdc.pl/informacje/radom-mieli-znecac-sie-nad-mieszkancami-dps-u-sad-odroczyl-proces/
Autor: Justyna Dąbrowska/PG - RDC

2021-02-19

strzałka do góry