DPS_tlo
Dowodów na narażenie życia podopiecznych brak
W DPS w Kaliszu nie doszło - wiosną ubiegłego roku - do przestępstwa w postaci narażenia zdrowia i życia pensjonariuszy i personelu - w związku szerzeniem się choroby zakaźnej. Po wielu miesiącach trudnego śledztwa, w oparciu o opinie biegłych, prokuratura umorzyła śledztwo ws. kaliskiego Domu Pomocy Społecznej. Nie znaleziono dowodów na to, by ktoś celowo naraził innych na zakażenie koronawirusem.

Źródło: https://www.eska.pl/ostrow/nie-bylo-przestepstwa-sledztwo-ws-dps-w-kaliszu-umorzone-posluchaj-aa-G2gf-UUhb-fKao.html
Autor: BŹ - Radio ESKA

2021-02-19

strzałka do góry