DPS_tlo
Powstaje DPS "Dobre miejsce" w Kobiórze
Z dniem 1 marca zostanie utworzony Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej 53. Będzie to miejsce całodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku, utrzymywane z budżetu gminy. Znajdzie się tu miejsce dla co najmniej 60 osób.

Źródło: https://www.tychy.info/wiadomosci/11236-coraz-blizej-otwarcia-dps-dobre-miejsce-w-kobiorze-kobior-tychy
Autor: ar - Tychy.info

2021-03-01

strzałka do góry