DPS_tlo
Kontynuacja wojskowej pomocy
Z uwagi na dalsze trudności w ciągłości funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Giżycku spowodowane okresem infekcji lub występowaniem koronawirusa w rodzinach pracowników, Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski wystąpił z prośbą do Generała Bogdana Rycerskiego – Dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego z prośbą o dalszą pomoc w opiece nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej.

Źródło: https://www.gizycko.info/zawiszacy-beda-nadal-wspierac-prace-domu-pomocy-spolecznej/
Autor: Starostwo Powiatowe w Giżycku/Gizycko.info

2021-03-01

strzałka do góry