DPS_tlo
Ministerstwo zaleca, Opolszczyzna reaguje
Opolski Urząd Wojewódzki rozesłał do starostów pisemną propozycję odmrożenia Domów Pomocy Społecznej czyli stopniowego powrotu do normalnego trybu pracy przed pandemią. Po zaszczepieniu większości podopiecznych placówki mogą sobie pozwolić na więcej. Pismo ma charakter informacji, a nie polecenia czy wytycznych, tak więc o konkretnych rozwiązaniach zdecydują poszczególni dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej.

Źródło: https://plus.nto.pl/wojewoda-opolski-pozwolil-na-stopniowe-odmrazanie-dpsow/ar/c1-15481612
Autor: Krzysztof Strauchmann - Nto.pl

2021-03-11

strzałka do góry