DPS_tlo
Szczecin: odwiedziny w ogrodach
Od poniedziałku 15 marca we wszystkich gminnych domach pomocy społecznej Szczecina przywracana jest możliwość spotkań z rodzinami. Początkowo odwiedziny będą możliwe przede wszystkim na terenie ogrodów. Dotyczy to DPS przy ul. Kruczej, ul. Romera (dla osób starszych i przewlekle chorych) oraz przy ul. Broniewskiego (dla osób psychicznie chorych). Należy jednak najpierw skontaktować się z odpowiednim domem i umówić termin oraz godzinę takiego spotkania.

Źródło: https://twojeradio.fm/mieszkancy-szczecinskich-dps-spotkaja-sie-z-rodzinami.html
Autor: Wojciech Basałygo - Twojeradio.fm

2021-03-15

strzałka do góry