DPS_tlo
Intelektualne popisy tzw. nowej KRS
Krajowa Rada Sądownictwa wydała opinię na temat projektu zmian w Kodeksie karnym, przygotowanym przez sejmową Komisję ds. Petycji. Projekt dotyczy podwyższenia kary z trzech do pięciu lat więzienia za publiczne znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości. W projekcie dodano też nowe przesłanki: płeć, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową i orientację seksualną. KRS jest przeciwna i uzasadnia, że na tej samej zasadzie do nowelizacji można by dopisać: łysych, alkoholików, osoby rozwiązłe czy... właścicieli kotów.

Źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26884964,osoby-lgbt-czy-niepelnosprawne-z-ochrona-prawna-krs-rownie.html
Autor: Natalia Pacholczyk - Gazeta.pl

2021-03-16

strzałka do góry