DPS_tlo
System pomocy wymaga pilnych zmian
Wśród pracowników socjalnych przeprowadzono badania: 70 proc. z nich zauważyło, że znacząco pogorszyła się sytuacja osób objętych pomocą społeczną. Chodzi nie tylko o sytuację finansową, ale także o problemy psychiczne. 16 marca 2021 r. przypadał Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej. W Polsce system pomocy wymaga jednak pilnych zmian - alarmuje Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFPSiPS).

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/pracownicy-socjalni-i-ich-podopieczni-konsekwencje-pandemii-zostana-z-nami-dlugo,264195.html
Autor: Tomasz Klyta - Portal Samorządowy

2021-03-18

strzałka do góry