DPS_tlo
Nowelizacja z poparciem od prawa do lewa
Zwiększenie dodatków za pracę w terenie dla pracowników socjalnych, zniesienie odpłatności dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia i zaostrzenie kar za nielegalne placówki – to niektóre rozwiązania zawarte w uchwalonej w środę przez Sejm nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 438 posłów, 12 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. To duże poparcie, zważywszy, że żadna z poprawek opozycji nie została zaakceptowana.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/sejm-uchwalil-nowelizacje-ustawy-o-pomocy-spolecznej
Autor: ozk/ aba - PAP

2021-03-18

strzałka do góry