DPS_tlo
100 milionów złotych na programy senioralne
Ogromnie zależy nam na zapewnianiu osobom starszym dostępu i przestrzeni do integracji i samorealizacji, do szeroko rozumianej aktywności – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tym kontekście wskazywała na programy "Senior plus" i na nowy Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych "Aktywni plus" na lata 2021-2025. Na ich realizację w bieżącym roku przeznaczone zostało 100 mln zł.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/malag-chcemy-zapewnic-osobom-starszym-dostep-i-przestrzen-do-integracji-i-samorealizacji,265790.html
Autor: PAP/RAF - Portalsamorzadowy.pl

2021-03-23

strzałka do góry