DPS_tlo
Kolejne miliony dla dps-ów
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwróciło się do wojewodów z prośbą o zebranie zapotrzebowania z terenu województw na środki dla domów pomocy społecznej. "– W efekcie przeznaczyliśmy kolejne 50 mln zł na wsparcie domów pomocy społecznej w czasie pandemii." - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło: https://mir.org.pl/2021/03/24/dps-y-otrzymaja-kolejne-wsparcie/
Autor: MRiPS/ Mir.org.pl

2021-03-25

strzałka do góry