DPS_tlo
Opolskie: szczepienia nie otworzyły drogi do odwiedzin
Brak odwiedzin bliskich, wspólnych śniadań i możliwości opuszczenia placówki. Tak w tym roku będą wyglądać święta wielkanocne w domach pomocy społecznej oraz domach dziennego pobytu na Opolszczyźnie. Decyzję o zakazie odwiedzin i możliwości odwiedzin wydaje dyrektor każdej placówki. Zgody na odwiedziny mają jednak mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach.

Źródło: https://radio.opole.pl/100,399394,w-tym-roku-podobnie-jak-w-ubieglym-w-opolskich-d
Autor: Monika Matuszkiewicz - Radio Opole

2021-04-03

strzałka do góry