DPS_tlo
Elektroniczny system z rządowego funduszu
Powiat Koszaliński otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2,5 mln zł na innowacyjne w skali kraju, a nawet Europy przedsięwzięcie - elektroniczny system zarządzania domami pomocy społecznej. System ma być wsparciem w walce z pandemią, ale przydatny będzie również wtedy, gdy epidemia będzie złym wspomnieniem.

Źródło: https://gk24.pl/opaski-tablety-badanie-serca-czyli-zdrowie-pod-kontrola-w-dpsach-powiatu-koszalinskiego/ar/c1-15530421
Autor: Joanna Krężelewska - Gk24.pl

2021-04-08

strzałka do góry