DPS_tlo
Analizowano i podsumowywano
Funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Radziechowicach oraz Radomsku, a w szczególności działania podejmowane w DPS w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, były przedmiotem analiz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się zdalnie we wtorek 20 kwietnia.

Źródło: https://pulsradomska.pl/domy-pomocy-spolecznej-w-dobie-pandemii/
Autor: Starostwo Powiatowe w Radomsku/Pulsradomska.pl

2021-04-22

strzałka do góry