DPS_tlo
Część poprawek senatu przyjęta
Sejm przyjął część poprawek senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Dotyczyły one m.in. wydłużenia obowiązywanie dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r. Zdaniem Senatorów w obecnej sytuacji – trwania pandemii – spełnienie nowych standardów we wcześniej przewidzianym terminie jest znacznie utrudnione.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowelizacja-ustawa-o-pomocy-spolecznej-sejm-przyjal-czesc-poprawek-senatu
Autor: Gov.pl

2021-04-23

strzałka do góry