DPS_tlo
Lubelszczyzna: projekty za fundusze unijne
Na Lubelszczyznę trafi ok. 40 mln zł z środków unijnych na walkę z wykluczeniem społecznym i wsparcie osób starszych lub niepełnosprawnych. W czwartek podpisano pierwsze umowy na realizację projektów. W Świdniku przy ul. Norwida zostanie uruchomione Centrum Aktywności Społecznej. W Leśniowicach i Dąbrowicy ruszą Dzienne Domy Pobytu (Pomocy). Powstaną też kluby seniora.

Źródło: https://kurierlubelski.pl/powstana-nowe-miejsca-wsparcia-dla-starszych-i-niepelnosprawnych/ar/c14-15575343
Autor: Gabriela Bogaczyk - Kurier Lubelski

2021-04-23

strzałka do góry