DPS_tlo
Ośrodek dziennego pobytu za unijne pieniądze
W Sokółce powstanie Ośrodek Dziennego Pobytu dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie to pierwsze miejsce w powiecie sokólskim, oferujące dzienny pobyt i wsparcie osobom ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością. Ośrodek utworzy Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 422 700 złotych, z tego dotacja z funduszy unijnych pokryje 400 tys. zł.

Źródło: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/wiadomosci/konferencje/pierwszy-w-powiecie-sokolskim-osrodek-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna.html
Autor: B. Likowska-Matys - Wrotapodlasia.pl/ M. Półtorak

2021-04-23

strzałka do góry