DPS_tlo
Radomsko: łazienki do remontu
Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał wsparcie z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze otrzyma m.in. Powiat Radomszczański, który otrzyma 79 tys. złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację części łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Radomsku.

Źródło: https://radomsko24.pl/blisko-80-tys-zlotych-na-remont-w-dps-w-radomsku-28379
Autor: Wojciech Bojdo - Radomsko24.pl

2021-04-26

strzałka do góry