DPS_tlo
DPS w Jarogniewicach czekają zmiany
W styczniu tego roku Zarząd Powiatu Kościańskiego kupił pałac wraz z przypałacowym majątkiem, gdzie znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Teraz planowane jest stopniowe zwiększanie w placówce liczby miejsc pobytu i poszerzenie profilu mieszkańców. Trwają też prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej koniecznego remontu.

Źródło: https://klin-tv.pl/2021/04/28/zmiany-w-dps-ie-w-jarogniewicach/
Autor: Powiat Kościański/Klin-tv.pl

2021-04-28

strzałka do góry