DPS_tlo
Łódzkie DPS-y czekają kolejne zakupy i remonty
2 mln zł przeznaczy w tym roku miasto Łódź na inwestycje w miejscowych domach pomocy społecznej. Remontowane będą pokoje i łazienki mieszkańców. Placówki będą się modernizować pod potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będą zakupy mebli do ogrodów, a nawet... mural dla seniorek. Każdego roku miasto przeznacza ok. 2-3 mln zł na inwestycje i zakupy w DPS. Łódź ma 13 takich placówek. Mieszka w nich ok. 2200 pensjonariuszy.

Źródło: https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/inwestycje-i-zakupy-w-lodzkich-domach-pomocy-spolecznej-id40397/2021/4/27/
Autor: Jolanta Baranowska / UMŁ - Lodz.pl

2021-04-28

strzałka do góry