DPS_tlo
Koniec oszustw na kartę parkingową za rok
Zajmowanie miejsc dla osób z niepełnosprawnością przez kierowców do tego nieuprawnionych to poważny problem. Policja czy straż miejska nie ma jednak jak z oszustami walczyć. Ci legitymują się podrabianymi kartami i są praktycznie bezkarni. To zmieni się w przyszłym roku. Utworzona zostanie centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych, do której dostęp będzie miała m.in. policja.

Źródło: https://moto.pl/MotoPL/7,88389,27024354,koniec-z-podrabianymi-kartami-dla-niepelnosprawnych-policja.html
Autor: Filip Trusz - Moto.pl

2021-04-29

strzałka do góry