DPS_tlo
Granty NFZ także dla domów pomocy społecznej
Narodowy Fundusz Zdrowia ogłasza drugi nabór na granty w ramach polepszania bezpieczeństwa pacjentów w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładach Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i hospicjach. Chodzi głownie o pieniądze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek.

Źródło: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/jakie-dodatki-dla-pracownikow-min-dps-proponuje-nfz
Autor: Anna Rokicińska - Cowzdrowiu.pl

2021-05-07

strzałka do góry