DPS_tlo
Siostry ciągle opiekują się dziećmi, za które nikt nie chce zapłacić
Dziesięcioro rodzeństwa, będących pod opieką Sióstr Służebniczek NMP NP w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi, wciąż pozostaje na ich utrzymaniu. A nie państwa, jak wskazał wyrok sądu. Stowarzyszenie Europa Tradycja zawiadamia Prokuratora Generalnego i wojewodę podkarpackiego. Zobowiązania z tytułu opieki nad dziećmi urosły już do sumy 300 tysięcy złotych.

Źródło: https://nowiny24.pl/dziesiecioro-rodzenstwa-bedacych-pod-opieka-siostr-sluzebniczek-w-starej-wsi-wciaz-pozostaje-bezpanskie/ar/c11-15598295
Autor: Andrzej Plęs - Nowiny24

2021-05-07

strzałka do góry