DPS_tlo
Sprawniej dzięki sieciom sensorycznym
Sprawniejsza opieka nad seniorami w Domu Pomocy Społecznej - za pomocą sieci sensorycznych. System wymyślili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim na tegoroczny konkurs TECHNOGRANÓW organizowany przez powiat ostrowski. Pomysł został zauważony i nagrodzony. Ale też powiat nie wyklucza, że z niego skorzysta organizując prace w nowym DPS- ie, który budowany jest w Ostrowie.

Źródło: https://www.eska.pl/ostrow/powiat-wykorzysta-pomysl-mlodych-technikow-moze-byc-pomocny-w-opiece-nad-seniorami-w-dps-ie-aa-3Hcf-MSAQ-Coys.html
Autor: BO - Radio ESKA

2021-05-12

strzałka do góry