DPS_tlo
Rozwijać rodzinne domy pomocy społecznej
W czterech województwach - dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i podkarpackim - nie funkcjonują żadne rodzinne domy pomocy społecznej - powiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Dodał, że rozwój tych placówek wpisuje się w idee deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych. Obecnie funkcjonuje 47 rodzinnych domów pomocy w 12 województwach. W przyszłym roku planowana jest realizacja programu wspierającego rodzinne domy pomocy.

Źródło: https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/szwed-w-czterech-wojewodztwach-nie-ma-rodzinnych-domow-pomocy-spolecznej,141248.html
Autor: PAP/Wnp.pl

2021-05-14

strzałka do góry