DPS_tlo
Padew Narodowa z dofinansowaniem konkursowym
W ramach otwartego konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Gmina Padew Narodowa otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Przykopie i Klubu Senior + w Padwi Narodowej. Jest to jedno z najwyższych dofinansowań na Podkarpaciu i wynosi kwotę 163.115 zł.

Źródło: https://wcj24.pl/gmina-padew-narodowa-z-duzym-dofinansowaniem-z-ministerstwa-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej/
Autor: Wcj24.pl

2021-05-19

strzałka do góry