DPS_tlo
Projekty Pani Marii
W przypadku Marii Leszczyńskiej, spotkanie z Alzheimerem i domami opieki zaczęło się od prośby przyjaciółki o pomoc w poprowadzeniu księgowości Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera. Potem były poszukiwania funduszy na działalność, a w końcu przewodniczenie Stowarzyszeniu.

Źródło: https://kobieta.wp.pl/wszechmocne-maria-oswaja-siedlce-z-alzheimerem-6641347803700032a
Autor: Dota Szymborska - Wp.pl

2021-05-20

strzałka do góry