DPS_tlo
Łatwiejsze odwiedziny i wyjścia
Nowe wytyczne dla dps-ów i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dają im zielone światło do poszerzania możliwości organizacji odwiedzin w sposób mniej restrykcyjny. Samym podopiecznym umożliwiają też swobodniejsze wyjścia poza teren domów. Nowe rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiono już 19 maja.

Źródło: https://wspolczesna.pl/jak-wygladaja-odwiedziny-w-podlaskich-dpsach-gis-lagodzi-wytyczne-w-sprawie-obostrzen/ar/c14-15628385
Autor: Izolda Hukałowicz - Gazeta Współczesna

2021-05-25

strzałka do góry