DPS_tlo
Pielęgniarki "gorszego sortu"
Parlamentarzyści chcą wiedzieć, dlaczego wysokość wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej jest znacznie niższa od zatrudnionych w ochronie zdrowia oraz czy i kiedy można spodziewać się wyrównania zasad wynagradzania. MZ i MRiPS są zgodne, że refundowanie zarobków pielęgniarek w dps-ach jest obecnie niemożliwe, ponieważ nie są to zakłady opieki medycznej. Prace nad nowymi regulacjami trwają.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/praca/pielegniarki-w-domach-pomocy-spolecznej-zarabiaja-jeszcze-mniej-niz-w-sluzbie-zdrowia,287350.html
Autor: Piotr Wiewióra - Portal Samorządowy

2021-06-08

strzałka do góry