DPS_tlo
Setne urodziny w Mielcu
Jedna z pensjonariuszek mieleckiego Domu Pomocy Społecznej, Józefa Maziarz, 6 czerwca obchodziła setne urodziny. Jubilatkę odwiedził starosta mielecki Stanisław Lonczak. Udział w uroczystości w DPS wzięli przedstawiciele najbliższej rodziny jubilatki, personel i pracownicy DPS, dyrektor placówki Renata Lazur oraz jej poprzednik Jan Bury – który przyjmował Panią Józefę do DPS przed 18 laty.

Źródło: https://wcj24.pl/jubileuszowe-urodziny-w-dps-foto/
Autor: Wcj24.pl

2021-06-09

strzałka do góry