DPS_tlo
Zadanie inspirowane hip-hopem
Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku szuka człowieka do nietypowego zadania. MDPS potrzebny jest bowiem... hip-hopowiec. - Seniorzy też potrafią się bawić i szczególnie w tym czasie jest im to potrzebne, bo COVID-19 „zatrzymał ich w biegu”. Inspiracją dla nas, żeby zamieścić to ogłoszenie jest też wspaniały film „Operacja Hip-Hop” - mówi Piotr Mazurek, dyrektor placówki.

Źródło: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,miejski-dom-pomocy-spolecznej-w-rybniku-szuka-hip-hopowca-ma-rozruszac-seniorow,wia5-3266-48729.html
Autor: bf - Rybnik.com.pl

2021-06-11

strzałka do góry