DPS_tlo
Wyrok w Płocku
Ks. Krzysztof L. z diecezji płockiej, oskarżony o przestępstwa seksualne wobec małoletnich oraz podopiecznego domu pomocy społecznej, został skazany na 6 lat ograniczenia wolności oraz 220 tys. zł zadośćuczynienia ofiarom. Proces odbył się przed Sądem Rejonowym w Płocku. Biskup płocki Piotr Libera niezwłocznie, zgodnie z Wytycznymi Episkopatu Polski, wszczął postępowanie kanoniczne. Duchowny w wyniku tego postępowania został zawieszony we wszystkich obowiązkach duszpasterskich i niezwłocznie usunięty z parafii.

Źródło: https://www.ekai.pl/ksiadz-skazany-na-6-lat-wiezienia-powodem-przestepstwa-seksualne/
Autor: eg - Ekai.pl

2021-06-11

strzałka do góry