DPS_tlo
Konsultacje pozorne
Naczelna Rada Lekarska w marcu br. podjęła stanowisko w sprawie zapowiedzianej, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r., Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, czyli reformy systemu orzekania o niepełnosprawności. Teraz otrzymała odpowiedzi na zażalenia, jednak wciąż nie wie, dlaczego lekarzy pominięto w ustaleniach i dlaczego reformy systemu orzekania o niepełnosprawności nie uzgadniano ze środowiskiem lekarskim.

Źródło: https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/NRL-reforma-systemu-orzekania-o-niepelnosprawnosci-bez-konsultacji-ze-srodowiskiem-lekarskim-Nie-wiadomo-dlaczego,222334,14.html
Autor: oprac. KM • Źródło: NRL, Rynek Zdrowia

2021-06-11

strzałka do góry