DPS_tlo
Termomodernizacja w Henrykowie
Zakończyły się prace termomodernizacyjne w pocysterskim kompleksie klasztornym w Henrykowie. Termomodernizacja obiektów w Henrykowie przyczyni się do poprawy warunków dla uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/69609/Ekologiczniej-w-Henrykowie
Autor: Łukasz Romańczuk - Niedziela

2021-06-28

strzałka do góry