DPS_tlo
Opieka osobista zamiast opieki instytucjonalnej
Przygotowaliśmy projekt strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych, której celem jest odejście od świadczenia pomocy w dużych domach opieki na rzecz wsparcia w miejscu zamieszkania – poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Poinformował, że strategia zakłada plan działań do 2040 r. i wyraził nadzieję, że rząd przyjmie projekt po wakacjach.

Źródło: https://pulsmedycyny.pl/jest-projekt-strategii-deinstytucjonalizacji-uslug-opiekunczych-1120676
Autor: EG/PAP; Puls Medycyny

2021-06-29

strzałka do góry