DPS_tlo
Rozbudują filię DPS w Klisinie
Ruszyły prace przy rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w Klisinie w filii w Radynii. Remont zakłada powstanie ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Powstaną sale dziennego pobytu, nowa palarnia, przebudowane będą istniejące pomieszczenia. W planie także instalacja sanitarna i roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

Źródło: https://radio.opole.pl/103,447275,dps-w-klisinie-rozbudowuje-swoje-obiekty
Autor: Grzegorz Frankowski - Radio Opole/Dps.pl

2021-06-30

strzałka do góry