DPS_tlo
Powiat Kościański: specjalne dodatki do wynagrodzeń pielęgniarek
Powiat Kościański realizuje projekt grantowy "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Granty zostały przyznane dla Domów Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i Mościszkach, co skutkuje wypłaceniem specjalnych dodatków dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – zrezygnowały z drugiego miejsca zatrudnienia w okresie od 1 września 2020 do 31 grudnia 2020 r.

Źródło: https://klin-tv.pl/2021/07/01/pieniadze-dla-pracownikow-domow-pomocy-spolecznej/
Autor: Klin-tv.pl

2021-07-01

strzałka do góry