DPS_tlo
Radni zainteresowani kosztami pobytu w DPS w Brańsku
Radni powiatu bielskiego przyjrzeli się działalności Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, ponieważ interesowało ich uzasadnienie wysokich kosztów pobytu w tej placówce w porównaniu z innymi dps-ami w regionie. Na pytania radnych odpowiadali dyrektor DPS Anna Klinicka oraz starostowie. Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS w Brańsku wyniósł w 2020 roku 3963 zł.

Źródło: https://bielsk.eu/bielsk-podlaski/33557-obradowala-rada-powiatu-tym-razem-juz-stacjonarnie
Autor: oprac. ms - Bielsk.eu

2021-07-02

strzałka do góry