DPS_tlo
Nowe placówki otworzą się w 2022 roku
Dom dziennej opieki i oddział opieki wytchnieniowej dla mieszkańców powiatu toruńskiego będą funkcjonować w ramach Domu „Światła” w Grębocinie. Ośrodek, który prowadzić będzie Fundacja „Światło” jest pierwszą tego typu placówką na terenie powiatu. Pierwszy turnus opieki wytchnieniowej ma się rozpocząć w styczniu 2022 roku, dzienny dom opieki wystartuje w kwietniu 2022 roku.

Źródło: https://ddtorun.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/577_lubicz/33945_w-grebocinie-k-torunia-powstaje-duza-inwestycja-zakonczenie-jeszcze-w-tym-roku.html
Autor: Ddtorun.pl

2021-07-06

strzałka do góry