DPS_tlo
Czy czeka nas pożegnanie z ubezwłasnowolnieniem?
Zlikwidowanie "instytucji" ubezwłasnowolnienia zapowiedział w Lublinie pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Mówił o pracach prowadzonych wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości, w wyniku których ubezwłasnowolnienie ma zostać zastąpione „wspieranym podejmowaniem decyzji, kręgami wsparcia oaz asystentami prawnymi i społecznymi”.

Źródło: https://radio.lublin.pl/2021/06/wiceminister-wdowik-w-lublinie-warsztaty-terapii-zajeciowej-czeka-gruntowna-reforma/
Autor: MaK / PAP / opr. ToMa - Radio Lublin

2021-07-06

strzałka do góry