DPS_tlo
Już niemal tysiąc placówek z unijnym wsparciem
Niemal tysiąc domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów skorzystało do tej pory z unijnego wsparcia w projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W powiecie toruńskim o kolejną dotację ubiegały się Domy Pomocy Społecznej w Pigży i w Wielkiej Nieszawce...

Źródło: https://www.pozatorun.pl/domy-pomocy-spolecznej-w-powiecie-z-grantami-unijnymi/
Autor: Arkadiusz Włodarski - Pozatorun.pl

2021-07-15

strzałka do góry