DPS_tlo
Największe powodzie od 300 lat
W wyniku dramatycznej powodzi, która dotknęła w Niemczech m.in. rejon Dortmundu, konieczna była ewakuacja domu seniora w Hagen. Chociaż 76 mieszkańców trafiło w bezpieczne miejsce, to budynek placówki został bardzo poważnie uszkodzony i nie nadaje się do ponownego użytkowania.

Źródło: https://kurier.at/chronik/welt/unwetter-in-deutschland-feuerwehrmann-ertrunken-altenheim-evakuiert/401443987
Autor: Kurier.at/ Dps.pl

2021-07-16

strzałka do góry