DPS_tlo
Australia: covid przyspieszył starzenie się społeczeństwa
Ofiary śmiertelne to nie jedyny skutek pandemii. Wraz z restrykcjami zmniejszyła się imigracja do Australii, spada dzietność. Zdaniem władz, zapowiada to istotne wyzwania dla australijskiego budżetu. Starzenie się społeczeństwa to także znalezienie równowagi między wysokością podatków dla osób pracujących, a możliwościami utrzymania placówek takich jak domy opieki i poprawiania standardów w tej dziedzinie.

Źródło: https://www.voanews.com/economy-business/aging-population-challenge-australian-finances-future-decades-warns-report
Autor: Phil Mercer - VOA/Dps.pl

2021-07-19

strzałka do góry