DPS_tlo
Grzywna na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy
Karę grzywny w wysokości 3000 złotych wymierzył Sąd Rejonowy we Włoszczowie dyrektorce Domu Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej, która zwolniła dyscyplinarnie krytykujące jej działalność działaczki związku zawodowego. Inspektorzy PiP, którzy prowadzili kontrolę, uznali, że miało miejsce rażące naruszenie przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę i wystąpili o ukaranie dyrektorki.

Źródło: https://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,27347647,sad-ukaral-grzywna-dyrektorke-dps-za-zwolnienie-z-pracy-dzialaczek.html
Autor: Janusz Kędracki - Wyborcza.pl

2021-07-21

strzałka do góry