DPS_tlo
Poszło o 5 pielęgniarek
Pięć pielęgniarek z DPS przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie otrzyma zaległe dodatki covidowe. Potrzebna była sesja nadzwyczajna rady miasta, by można je było formalnie wypłacić. Chodzi o dodatek, który należy się pielęgniarkom z powodu pracy podczas pandemii koronawirusa. Zatrudnione w placówkach opieki zdrowotnej otrzymywały go na bieżąco. Pięć pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza jest zatrudnionych poza systemem zdrowotnym. Od początku pandemii nie dostały ani grosza z należnych im dodatków.

Źródło: https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,27350665,czestochowa-sa-zalegle-pieniadze-dla-pielegniarek-z-dps-przy.html
Autor: Dorota Steinhagen - Wyborcza.pl

2021-07-22

strzałka do góry