DPS_tlo
W Jarogniewicach więcej miejsc i zmiana profilu
Powiat Kościański w porozumieniu z dyrekcją Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o zgodę na zwiększenie liczby miejsc w jarogniewickim DPS do 72. W niedalekich planach jest zwiększenie miejsc w DPS o kolejne 22 oraz poszerzenie profilu mieszkańców. Teraz mieszkają tam osoby niewidome i niedowidzące. W przyszłości mogłyby tam też zamieszkać osoby przewlekle somatycznie chore oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Źródło: https://koscian.naszemiasto.pl/zwiekszono-liczbe-miejsc-w-domu-pomocy-spolecznej-w/ar/c1-8376118
Autor: Andrzej Rajewicz - Naszemiasto.pl

2021-07-27

strzałka do góry