DPS_tlo
Zazieleni się w Srebrnej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansuje stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. W parku przy DPS ma powstać zielony raj dla jego pensjonariuszy i osób ich odwiedzających. Za 10 tysięcy złotych zasadzonych będzie 170 sztuk krzewów i roślin ozdobnych oraz zamontowany będzie system nawadniania. Koniec prac już w październiku.

Źródło: https://wagrowiec.naszemiasto.pl/posadza-170-drzew-i-krzewow-przy-domu-pomocy-spolecznej-w/ar/c1-8392267
Autor: Monika Dziuma - Naszemiasto.pl

2021-08-02

strzałka do góry